Конкурси за българското училище и сайта на центъра

 К О Н К У Р С И

БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТЪРСарасота, Флорида, САЩ обявява КОНКУРС!!!

Поради бързото разрастване на Българско училище "Родна реч", Центърът обявява конкурс за кадрово осигуряване за учебната 2014/2015 г. следните позиции:

 

·         Учител по Български език и Литература

 

·         Заместник учител/възпитател по Български език и Литература

 

Изискванията към кандидатите:

 

·         да са български граждани с постоянно пребиваване в САЩ с подкрепящите това документи (зелена карта, шофьорска книжка, социално осигурителен номер) ;

 

·         да притежават диплома за завършено висше образование на образователно-квалификация степен "бакалавър" или "магистър"  по специалност от професионално направление и професионална квалификация "учител" или "педагог" съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност;

 

·         Да имат минимум от 1 година професионален стаж

 

·         Да не са осъждани, да не са лишени от правото да упражняват професията си и да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на децата и учениците

Съгласно ПМС №334/ 8 декември 2011 г. на МОН за финансовото подпомагане на българските училища в чужбина, с одобрените кандидати се сключва договор.Работно време всяка неделя от 10 до 14:00 ч. от 15 август 2014 г. до 30 юни 2015 г. Заплащането ($20 на час) се осигурява ежемесечно и въз основа на заработените академични часове на одобрената учебна програма за 2014/2015 учебна година.

Вашите резюмета и кандидатури за конкурса отправяйте към Президента на Българо-Американски Културен Център  г-жа Тони Лукова на имейл toniloukova@yahoo.com, тел.  941 726 1921 и на  г-жа Валя Велева, председател на Родителския съвет на имейл  vveleva@mail.usf.edu.

 

22-ра учебна седмица 2013/2014

Уважаеми родители,
 
Днес училищният ден протече много дисциплинирано , но пък особено весело при изработката на мартеници. Децата се забавляваха, но мисля, че на родителите им беше още по-забавно. Направихме шарени и интересни мартенички и се закичихме още отсега, но оставихме и по някоя да закачим навръх 1-ви март.
 
Учениците от IV –ти клас ме впечатлиха както с дисциплината така и със знанията си. Прочетохме, продиктувахме и написахме (с много малко правописни грешки!) стихотворението „Мартеничка”.  Второкласниците изписаха и изговориха глаголите, свързани с празника, а най-малките се повеселиха с „Приключенията на зайко”. После всички с нетърпение излязоха на двора, за да покажат творческите си умения в оплитането, низането, усукването и украсяването с мартеници.
 
Благодаря на дежурния родител Боряна Симеонова за вкусните закуски и напитки. Благодаря на Антон Петров (IV –клас) и всички, други, които се включиха да му помогнат в почистването на многобройните есенни (!) листа, с които бе застлан целия двор.
 
Желая ви пъстра и прекрасна бабо-мартенска седмица!
 
Гергана Николова,
 
Директор „Родна реч”, Сарасота, Флорида, САЩ

Българо-Американският културен център - Сарасота официално признат от IRS за освободена от данъци фондация

С огромно удоволствие ви съобщаваме, че Българо-Американският културен център" Сарасота, Флорида, бе официално признат и одобрен от данъчните служби в  САЩ за освободена от данъчни задължения фондация.

Това е едно огромно постижение за организация като нашата, която 4 години разчиташе на доброволните усилия на основатели, съмишленици и самоотвержени родители, чийто труд и усилия бяха заслужено възнаградени с извоювания статут. Благодарим на всички, които направиха това възможно!

Нашето неделно училище "Родна реч" е особено признателно, защото това отваря вартите на много спонсори спокойно и безрезервно да дарят средства за обучението на българските деца на американска земя. 

Потърсете ни за дарения на нашата страница връзка с нас.

За нас

Българо-Американсият Културен Център Сарасота (БАКЦ Сарасота) е основан на 8-и юли 2009 г. по законите на щат Флорида, САЩ. 

Нашата мисия е да запазваме и популяризираме българското наследство, култура, език и обичаи чрез музика, изкуства, литература, танци, театър, образование и социални събития както сред българската, така и сред американската общности в САЩ. 

БАКЦ е организация с нестопанска цел (non-profit public charity) по статут 501(c)(3) на данъчния закон на САЩ, освободена от данъци. Всеки дарител на центъра ползва данъчен кредит в размера на направените дарения.

Дейностите на центъра се финансират от дарения на българската и местните общности, членски внос и предназначено само за училището финансиране от правителството на България.

Страници

Subscribe to Bulgarian-American Cultural Center Sarasota RSS