Финанси

Българо-Американски Културен Център Сарасота Флорида (БАКЦ Сарасота) е организация с нестопанска цел (non-profit public charity) по статут 501(c)(3) на данъчния закон на САЩ, освободена от данъци .

Дейностите на БАКЦ се финансират от:

  • дарения на българската и местните общности
  • членски внос
  • финансиране от правителството на България, отделно и предназначено само за българското училище към БАКЦ

Статут на non-profit public charity

На 20 ноември 2012 приключи успешно финансов одит на IRS (Internal Revenue Service - Американската данъчна служба) на цялостната дейност на БАКЦ, включително на финансовата и счетоводна отчетност и законосъобразност. Този одит включва целият период на дейност на Центъра - от регистрирането като корпорация с нестопанска цел на 26 август 2009 до 20 ноември 2012 г.

Такъв одит включва най-високите критерии за проверка дейноста на организация с нестопанска цел (non-profit organization). Затова успешното му приключване и потвърждаване статута на Центъра от страна на IRS е гордост за нас.

Официалните отчети на центъра - "Form 990-N e-postcard" (подавани от non-profit организации с под $25 000 годишен приход) могат да бъдат намерени на страницата на IRS.

Регистрираният адрес и списъкът на Борда на директорите на центъра могат да бъдат намерени на страницата на Florida Department of State - Division of Corporations.

Финансиране на училището към центъра от българското Министерство на образованието и науката

От средата на 2012 г., училище "Родна реч" към БАКЦ се финансира и от Министерство на образованието и науката на Република България, за което Центърът се отчита редовно и периодично с финансови отчети за предоставените средства.

Отчети за приходите и разходите и счетоводни баланси на БАКЦ

Отчети за приходи и разходите от събития, организирани от БАКЦ за българската общност

Приходи от награди от участия конкурси

2015: Втора награда $1000 от конкурс за доброволци на non-profit организации на Gulf Coast Community Foundation

Приходи от набиране на средства

2015: $550 от набиране на средства за награда на учениците в училище "Родна реч"