Родителски съвет

Родителски съвет

Валентина Велева - председател 

Гергана Николова - в качеството си директор на училище "Родна реч"

Членове:

Даниела Бийби

Зорница Смит

Надя Иванова