Подкрепете нашите усилия с доброволна помощ за подготовка и провеждане на нашите инициативи!

Българо-Американсият Културецн Център Сарасота е организация с нестопанска цел, основана на 8-и юли 2009 г. по законите на щат Флорида, САЩ. 

Нашата мисия е да запазваме и популяризираме българското наследство, култура, език и обичаи чрез музика, изкуства, литература, танци, театър, образование, социални събития и всякакви други културни прояви. 

Центърът има минимални средства за покриване на елементарно-необходимите материални разходи. Освен минимално възнаграждение, финансирано от Министерството на образованието, младежта и науката на България, за учителите в училище "Родна реч", никой друг от Борда на директорите, Борда на съветниците, Родителския съвет или членовете не получава възнаграждение от Центъра.

Затова е изключително ценно да ни подкрепите, като доброволно и безвъзмездно отделите дори и малка част от времето, енергията или уменията си да подпомогнем заедно дейността на Центъра. 

За да помогнете, свържете се с нас за да имаме предвид вашата готовност и да ви потърсим още за следващата подготовка и провеждане на наше събитие или инициатива. 

Предварително благодарим за отзивчивостта и желанието да помогнете доброволно!

Нашите доброволци

Благодарим им! Без тях нямаше да постигнем това, което допринесохме за общността:

На първо място, всички родители, които през изминалите учебни години приготвяха закуски на децата; поддържаха помещенията на училището и помагаха безценно за това децата от училището да прекарат спокоен, безпроблемен и приятен учебен ден!

Специални благодрности и на следните доброволци (ако сме пропуснали някого - нашите дълбоки извинения, моля помогнете ни да добавим имената им):

Борислав Тонев, Bradenton
Веселин Атанасов, Bradenton
Георги Ангелов, Sarasota
Димитър Михалев, Venice
Ева Младенова, Sarasota
Живка Фулър, Venice
Зорница Георгиев, Sarasota
Кирчо Кирилов, Sarasota
Лиляна Добрева, Sarasota
Миляна Чолакова, Sarasota
Михаил Михайлов, Sarasota
Надя Иванова, Venice
Наталия Петрова
Невен Петров, Sarasota
Никола Енев, България
Николай Николов, Sarasota
Румяна Гаджокова, Sarasota/Toronto, Canada
Силвана Марчева