Програма 2016/2017

ПЪРВО БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ „РОДНА РЕЧ”
КЪМ БЪЛГАРО –АМЕРИКАНСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР, САРАСОТА, ФЛОРИДА, САЩ 

Всяка събота от 5 септ. 2016 - 27 май 2017 (без неучебните - виж по-долу):

Предучилищна група:
1:30 PM - 4:30 PM

3-ти клас
1:30 PM - 4:30 PM 

V-и клас
1:30 PM - 5:00 PM

Неучебни дни:  2016 г.: 26 ноември и 24 декември; 2017 г.: 18 февруари, 25 февруари, 15 април

Начален етап

I до IV клас – Български език и литература – 108,5 учебни часа годишно
I клас - Роден край – 31 учебни часа годишно
ІІІ клас - Човекът и обществото – 48 учебни часа годишно
ІV клас - Човекът и обществото – 32 учебни часа годишно

Прогимназиален етап

V до VІІІ клас - Български език и литература – 102 учебни часа годишно
V клас - История и цивилизация – 34 учебни часа годишно
V клас - География и икономика – 34 учебни часа годишно
VІІІ клас - География и икономика – 51 учебни часа годишно