Управление

Ефективен състав от 4 март 2016 г.

Борд на директорите

Катя Кирилова - президент 
Красимир Гаджоков - вицепрезидент
Даниела Бийби
Мариана И. Георгиева
Мартин Симеонов
Тони Лукова
Цонка Гаджокова
Валентина Велева - като председател на Родителския съвет (без право на глас)

Официален регистриран списък на Борда на директорите във Florida Department of State Division of Corporations

Борд на съветниците

Атанас Георгиев - български музикант и културен деец 
Гергана Николова - филолог и преводач 
Деница Петрова - българска актриса и преподавател

Станислав Кратунков - предприемач

Родителски съвет

Валентина Велева - председател
Гергана Николова - директор на училището с право на съвещателен глас
Надя Иванова
Ники Смит

Устав