Управление

Борд на директорите

Официален регистриран списък на Борда на директорите във Florida Department of State Division of Corporations

Борд на съветниците

Атанас Георгиев - български музикант и културен деец 
Гергана Николова - филолог и преводач
Станислав Кратунков - предприемач

Родителски съвет

Валентина Велева - председател
Гергана Николова - директор на училището с право на съвещателен глас
Надя Иванова
Ники Смит

Устав