За нас

Българо-Американсият Културен Център Сарасота (БАКЦ Сарасота) е основан на 8-и юли 2009 г. по законите на щат Флорида, САЩ. 

Нашата мисия е да запазваме и популяризираме българското наследство, култура, език и обичаи чрез музика, изкуства, литература, танци, театър, образование и социални събития както сред българската, така и сред американската общности в САЩ. 

БАКЦ е организация с нестопанска цел (non-profit public charity) по статут 501(c)(3) на данъчния закон на САЩ, освободена от данъци. Всеки дарител на центъра ползва данъчен кредит в размера на направените дарения.

Дейностите на центъра се финансират от дарения на българската и местните общности, членски внос и предназначено само за училището финансиране от правителството на България.