Завършване на 2017/2018 учебна година в училище "Родна реч"