Условия за обработка и опазване на лични данни

Организацията сърханява и ползва лични данни име и емейл адрес на своите членове, както и на желаещите да бъдат информирани за събитията й. Тези лични данни са получени с изрично съгласие на притежателите им. Всеки от получаващите емейл от желаещите да бъдат информирани за събития може да се отпише от получаване на известия или да поиска изтриването на личните данни за него (освен когато е в снимка/запис с други лица на публично място).  

Никоя от събраните лични данни не се вижда или ползва от другиго освен от определени за целта членове на управителния съвет или изрично упълномощени и инструктирани за целта лица. Никоя от събраните лични данни не се предоставя на други лица или организации - освен при изрично и надлежно оформено според закона поискаване от официални законови правораздаващи органи.