СЪРДЕЧНИ БЛАГОДАРНОСТИ !

Скъпи сънародници,

     приятели на децата от българското училище,
 
     Сърдечно благодарим за силната подкрепа и даренията от сърце, които направихте за децата на Великденското тържество' 2015. Вашето присъствие бе най-красноречиво доказателство за обичта ви към тях и пример за оптимистичния български дух. Където и да се намираме, ние българите не се откъсваме от корените си. За това и в бъдеще ще се събираме и ще празнуваме по български.
     Средствата ще бъдат използвани за покриване на разходи на училището, които не се покриват от Министерството на образованието ( наем на паркинг, домейн, хостинг, реклама, печатни материали, телефонни и транспортни услуги, закупуване на хранителни продукти и напитки, такси за банково обслужване и покриване на курсови разлики, екскурзии, зелено/зимно училище и др.),както и за  покриване на разходи при организиране на следващи празници на  българската общност.
     Ето справка за събраните и изразходвани средства: