Приветствено обръщение за първия учебен ден от Министерство на образованието и науката