Пета учебна седмица 2012/2013

14 октомври 2012
 
Днес отново патриотично започнахме часовете с величествения български химн.
 
Запознахме учениците в 3 клас с понятията съществително име, прилагателно име  и глагол. Моля упражнете с тях под формата на игра: задаваме въпрос Какво е това? За съществителено, Какъв?, каква?, каквокакви? – за прилагателни, и Какво прави? За глагол. Г-жа Плейшъл и малките деца наблегнаха на устното общуване и разказ по картинка. Г-жа Петров запозна първокласниците с трудния звук Ъ и изписването на буквата Ъ и О ръкописно.
 
Домашното за 3-ти клас тази седмица е тетр. По бълг език #1, стр. 19. Родителите имат за задача да прегледат и подпишат всичко, което сме правили в клас. За съжаление тази седмица имаше много от вас, които бяха пропуснали да направят това.
 
Огромно благодаря на дежурния родител Ева за дисциплината, която цареше в междучасията  и помощта за почистване, която оказа след приключване на часовете.
 
Благодаря на Жоро за книгите , които донесе и се надявам библиотеката ни да се обогатява все повече.
Очаквам всички да дойдат НАВРЕМЕ следващата неделя. До скоро !
 
Гергана Николова,
Директор у-ще „Родна реч”, Сарасота, Флорида, САЩ