Финансиране на училище "Родна реч"

Подорбни финансови отчети на училището, изисквани и одобрявани всяка година от българското Министерство на образованието и науката (МОН):

  • 2014-2015 учебна година (предстои одобряване от МОН)
  • 2013-2014 учебна година (окончателно одобрен от МОН)
  • 2012-2013 учебна година (окончателно одобрен от МОН)

Комплектът с документи за отчитане към МОН включва копие и превод на всеки посочен в отчета разход.

Подробни условия и правила за отчитане на разходите от МОН - България

Постановление 334 на Министерския съвет на Република България за българските неделни училища в чужбина